ATG:s homogena styrelse – en spegel av statens syn på spelbolaget

peter norman atg styrelse

Nyligen tillträdde Peter Norman som styrelseordförande för ATG, ett av Sveriges största spelbolag. Med en bakgrund som finansmarknadsminister och erfarenhet från Riksbanken och Sjunde AP-fonden, finns det inget tvivel om hans meriter. Men styrelsens homogena sammansättning – ekonomiskt fokuserade ledamöter med en genomsnittsålder på över 60 år – säger mer om statens syn på ATG än de individuella ledamöterna.

Det är intressant att notera hur snävt staten tolkar Lena Hasselborns råd om att leta efter styrelsekandidater som ”inte är kopior av befintliga ledamöter utan som tillför en viktig extra dimension”. Homogenitet kan leda till en stark kultur och enhetlig strategi, men det riskerar också att stänga dörren för kreativitet, innovation och framsteg. Om staten anser att den ”perfekta” styrelseledamoten för ATG är över 60 år med en rigorös ekonomisk bakgrund, vad säger det då om dess syn på spelbolaget?

Trots att ATG till stora delar drivs som en sport, ger styrelsen intryck av att vara mer lik en bankstyrelse än ett spelbolag. Medan ekonomisk expertis självklart är nödvändig för att driva ett framgångsrikt företag, borde det inte vara det enda som räknas. Ett spelbolag, och särskilt ATG, har en oerhörd bredd av stakeholder-intressen, från sportens utvalda till dess kunder, och det borde reflekteras i dess styrelse.

Vilken inriktning Peter Norman kommer att välja är än så länge oklart. Kanske kommer han att hålla en låg profil, som sin föregångare Bo Netz, eller så kommer han att bli en förespråkare för sporten, likt Mats Denninger. Men en sak är säker: med denna homogena styrelse, där merparten av ledamöterna kommer från finansbranschen, finns det inte mycket utrymme för variation.

Det kommer att bli intressant att se hur ATG:s nya styrelse kommer att påverka företagets inriktning och strategi framöver. Om det blir ännu mer fokus på ekonomiska frågor på bekostnad av andra, kanske det är dags att omvärdera statens inblandning och styrning i spelbolaget. Och om det innebär en förändring för verksamhetens drift, bör vi alla ställa oss frågan: Är detta verkligen rätt sätt att leda ett spelbolag på?

Till sist vill jag poängtera att erfarenhet och ekonomisk kompetens absolut är viktigt. Men mångfald och representation – oavsett om det gäller kön, ålder, etnicitet eller yrkesbakgrund – är lika avgörande för att skapa en framgångsrik och balanserad styrelse. Hoppas att staten tar detta till hjärtat i framtiden.

Adam Jansson
Adam Jansson

Svensk. Älskar spel. Brinner för att hjälpa personer med spelmissbruk. Mycket aktiv på Twitter. Twittrar mångt och mycket om allt mellan himmel och jord. Bor på Söder. Älskar Hammarby IF. Spela lagom.

Articles: 13