Organisationer för spelproblem

Organisationer spelproblem

Hit kan du vända dig om spelandet tar över

Som ett led i att hjälpa individer vilka riskerar att utveckla spelrelaterade problem eller redan upplever sig ha drabbats av det hela kommer vi härnäst att återge några av de organisationer vilka man kan nyttja för att söka hjälp för sitt spelberoende.

En viktig aspekt att nämna inom sammanhanget är att nedanstående organisationer ej endast avser etablera kontakt med spelare vilka för närvarande har problem när det kommer till spel om pengar.

I stället riktar man sig likväl till de anhöriga vilka kan tänkas att på ett eller annat sätt ha drabbats av den situation som uppkommit – där man ämnar förse vederbörande med adekvata tips och insikter om hur de kan komma att hjälpa den som drabbats av det hela initialt.

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes Riksförbund srf

När det kommer till Spelberoendes Riksförbund SRF arbetar man medvetet med att förebygga men även med att erbjuda stöd när det kommer till spelproblem i olika grader. Man verkar även som en del av Oberoende spelsamverkan-gruppen, OSS.

Via OSS återspeglas en rad olika organ – vilka i sin tur återfinns utspridda runt om i Sverige. Genom att samarbeta hand i hand ämnar både OSS och SBRF att förebygga, informera och påtala de olika risker vilka tenderar ofta att härledas till spel om pengar.

Det hela genomförs vanligtvis genom att hålla föredrag på skolor, myndigheter och andra grupper vilka uttryckt eller uppfattas ha ett intresse om att få ta del av den information som tillhandahålls.

Man fokuserar även att alltid ligga i framkant – något man ämnar uppnå genom att ständigt etablera nya nationella men även internationellt baserade kontakter vilka härleds till spel om pengar av diverse karaktär.

Kontaktuppgifter

Stödlinjen

stödlinjen

När det kommer till Stödlinjen erbjuder man möjligheten till stöd för de individer vilka löper risk för att utveckla spelmissbruk men som för närvarande bedömer att de utvecklat en form av spelberoende. Det hela är ej endast en bedömning utan återges i form av en sammansvetsad och professionell organisation som i sin tur förfogar över en hög kompetens.

Individerna bakom organisationen har en gedigen erfarenhet när det kommer till professionell vägledning av de involverade individerna – både när de kommer till de som drabbas av spelproblem initialt – men står även till förfogande för alla de anhöriga vilka finns med passivt i bakgrunden.

De verktyg som används för att hjälpa de involverade återges i form av råd, verktyg och återkommande samtal. Genom att etablera en kontakt med Stödlinjen har både individer vilka lider av spelberoende och anhöriga möjligheten att erhålla professionell hjälp och kunskap om hur de ska tacklar problematiken konkret!

Kontaktuppgifter

GA Anonyma Spelare – Gamblersanonymous.se

GA Anonyma Spelare – Gamblersanonymous.se

En annan organisation som kommit att profilera sig som en av de största internationella aktörerna återspeglas i form av ingen mindre än den välrenommerade Gamblers Anonymous

GA är i själva verket en avknoppning från den betydligt mer kända organisationen Anonymous Alcoholics – vilken precis som namnet antyder fokuserar primärt på att hjälpa individer och anhöriga där alkoholmissbruk finns inblandat.

Här för man möjligheten att på ett anonymt sätt ta del av de råd och verktyg gällande hur man ska gå tillväga för att tackla spelproblem. Det hela drivs i form av en ideell basis – något som i sin tur innebär att individerna bakom det hela återkommer med svar inom mån av tid.

Dock är man mån om att hjälpa varje drabbad och anhörig som ringer in – något som de ofta kommit att prisas för i och med den påtagliga graden av personligt engagemang som kommit att återspegla GA-organisationen.

Kontaktuppgifter

Slutsats

Vilken eller vilka av ovanstående organismer som du i slutändan väljer att etablerat kontakt med är mindre viktigt. Det viktiga dock är att man verkligen tar sig tid för att komma i gång med att tackla sina problem – eftersom ingen annan kommer göra det åt en. Ett bra första steg är att kontakta valfri organisation och spärra dig från spel via Spelpaus eller liknande tjänst för internationella spelbolag.

Om man är anhörig till en individ som varken vill eller har förmågan att förlika sig med de spelproblem som individen i fråga utvecklat kan ovanstående organisationer visa sig vara guld värda – framför allt om man inte har någon annan att diskutera problematiken med.

Sist men inte minst måste man även understryka det faktum att alla de som ringer in, mejlar eller på något annat sätt kontakta organisationerna som beskrivs i denna guide förblir anonyma i alla avseenden!

Adam Jansson
Adam Jansson

Svensk. Älskar spel. Brinner för att hjälpa personer med spelmissbruk. Mycket aktiv på Twitter. Twittrar mångt och mycket om allt mellan himmel och jord. Bor på Söder. Älskar Hammarby IF. Spela lagom.

Articles: 13