Tecken på spelberoende

Tecken på spelberoende

Spelberoende är ett tillstånd där spelaren i fråga inte har förmågan att kontrollera spelandet. Det hela medför i att en stor del av spelarens vardag kretsar runt spel om pengar – något som ofta tenderar att resultera i en ekonomisk härdsmälta!

Enligt färsk data som publicerats av Folkhälsomyndigheten upplever sig 4% av Sveriges befolkning vilka återfinns inom åldersspannet 18-84 år ha problem med att kontrollera sitt spelande. 

Det ska dock understrykas att en stor grupp av de tillfrågade upplever att deras spelproblem tenderar att komma och gå – något som vanligtvis relateras till den rådande livssituationen.

Nedan återger vi statistik från samma studie som återspeglade i föregående paragraf där problemen inom rikets gränser återges i form av ytterst oroväckande siffror:

 • Cirka 40 000 personer (0,5%) upplever sig ha problem med sitt spelande.
 • Cirka 65 000 personer (0,8%) löper risk för att drabbas av spelproblem.
 • Cirka 247 000 personer (3%) löper viss risk för att utveckla spelproblem.
 • I skrivande stund är det 81 553 personer som spärrat sig på Spelpaus.

En annan intressant aspekt inom det hela är att 16,8% av spelarna upplever sig ha problem med sitt spelande. Likaså är det ytterst oroväckande att mer än 130 000 personer delar för närvarande hushåll med en familjemedlem som har problem med sitt spelande. 

Problem med spel är betydligt vanligare online

Andelen spelare vilka har problem med sitt spelande är betydligt högre bland de som spelar online i jämförelse med de spelare vilka i stället spelar hos landbaserade spelbolag. För att sätta det hela i perspektiv återges det hela i form av 4,1% (online) kontra 1,3% (landbaserat).

Män löper ett betydligt högre risk

Männen tenderar att vara överrepresenterade när det kommer till spelproblem. Andelen män vilka upplever sig ha problem med sitt spelande återges i from av 1,9% jämfört med 0,7% för kvinnor.

Det ska dock understrykas att även om den kvinnliga procentandelen är förhållandevis lägre i jämförelse med den procentandel som härleds till den manliga populationen är den betydligt högre i jämförelse med föregående år!

Vanliga symptom gällande spelberoende

Vanliga symptom spelberoende

Den som riskerar att utveckla eller har redan utvecklat ett spelberoende kommer känna igen sig i en eller flera av nedanstående punkter:

 • Man spenderar en större del av din vakna tid åt att tänka på spel.
 • Man upplever sig sakna förmågan att avstå från att spela om pengar.
 • Man tenderar att uppleva sig själv som irriterad om man ej får spela.
 • Man nyttjar spelandet som tillflykt för att dämpa underliggande ångest.
 • Man fortsätter att satsa pengar trots att man exponeras för stora förluster.
 • Man döljer sina problem från nära och kära med inövade bortförklaringar.
 • Man finansierar spelandet genom att ägna sig åt kriminella aktiviteter.
 • Man drar sig för att delta i aktiviteter vilka tidigare försett en med stor glädje.
 • Man använder pengar vilka allokerats för räkningar till att finansiera spelandet.

Slutsats

De individer vilka drabbas av spelberoende återfinns inom alla samhällsklasser. I och med den ökade utbudet av online baserade spelbolag har det blivit möjligt att kunna spela vid varje given tidpunkt.

Det hela har medfört en oroväckande ökning av inrikes födda med spelproblem – där framför allt en betydande del återfinns bland de yngre. Man kan dock aldrig tackla spelproblem med samma strategier eftersom det hela oftast utgör ofta en delmängd grundproblemet.

Dock måste man börja någonstans och genom att uppmärksamma individen i fråga om de vanligaste symptomen på spelberoende kan man enklare initiera behandlingsprocessen. 

På det sättet kan man lättare komma i gång med att bearbeta det hela – något som för övrigt är det svåraste hos de med skadligt spelbeteende.

När det kommer till kritan är det dock individen i fråga som har det primära ansvaret för att bli frigöra sig från det hela och ingen annan!

Vanliga frågor om spelberoende

Finns de några specifika mönster vilka kännetecknar ett skadligt spelbeteende?

På en generell plan behöver man alltid fråga sig själv huruvida spel om pengar framkallar ångest, illamående och dylikt. Med andra ord – mår man dåligt under tiden man spelare eller tänker på spel löper man risk för att ha utvecklat en form av skaligt spelbeteende.

Var kan man vända sig om man upplever problem med sitt spelande

Om man upplever problem med sitt spelande kan man initiera kontakt med Spelberoendes Riksförbund eller en liknande organisation som jobbar med spelproblem. Organisationen i fråga har under mer än 20 år verkat för att hjälpa till med att förebygga och behandla spelberoende.

När bör man söka hjälp för sina spelproblem

Om ens hela vardag påverkas negativt av spelandet är det hela ett tecken på att man behöver söka professionell hjälp. Det viktigaste är att etablera den första initiala kontakten som ett led i att kunna komma i gång med att bearbeta problematiken – något som för övrigt tenderar att vara det svåraste!

Hur låser jag mig från casinon och bettingsidor online?

Inom Sverige använder du Spelpaus för att spärra dig från spel online och offline.

Adam Jansson
Adam Jansson

Svensk. Älskar spel. Brinner för att hjälpa personer med spelmissbruk. Mycket aktiv på Twitter. Twittrar mångt och mycket om allt mellan himmel och jord. Bor på Söder. Älskar Hammarby IF. Spela lagom.

Articles: 13