Tips för säkert spel

tips säkert spel spelberoende

Under Covid-19 pandemin exponerades spelproblem betydligt mer än vanligt. Det hela härleddes framför allt till det faktum att många individer fick finna sig i att vara isolerade från sina nära och kära – utan att för den delen kunna umgås med sin bekantskapskrets – åtminstone ej i den fysiska världen.

Som ett led i att bekämpa den dystra och monotona vardagen valde många individer att söka sig till online baserade spelsidor. I och med det ökade spelarantal resulterade det hela i en alarmerande ökning av individer vilka riskerar eller redan utvecklat olika former av spelproblem.

Spelare är sällan medvetna om sina problem

De flesta spelarna tenderar att inleda spel om pengar i form av mindre summor där man även är noga med att analysera varje enskild satsning. I samband med att man börjar vinna eller förlora pengar kan man komma att börja satsa ännu mer pengar.

Det hela resulterar således i en form av spelande där man ej reflektera över hur man placerar satsningar – något som ofta identifieras i samband med att man försöker vinna tillbaka förlorade pengar.

Faktum är att många individer inte ens är medvetna om det faktum att de utvecklat en form av spelproblematik. I stället förhåller de sig till det hela som något de förr eller senare ska lyckas hitta lösningen till.

Tips för att hålla spelandet under kontroll

På den personliga planen kan man tillämpa en del åtgärder för att hjälpa sig själv men även för att minska den uppenbara risken att man utvecklar en form av spelberoende som i slutändan behöver behandlas i likhet med andra former av sjukdomar och åkommor.

  • Definiera tydliga gränser: Genom att definiera tydliga gränser vilka man sedan förhåller sig till – i både vått och torrt – kommer man begränsa risken avsevärt för att utveckla olika typer av spelproblem. Dock kräver det hela en stor portion av disciplin eftersom man verkligen måste förmå sig att sluta spela när man nått upp till den definierade gränsen – något som ska tilläggas ytterst få spelare klarar av att fullfölja!
  • Redogör för din budget: Ovanstående punkt går hand i hand med den som diskuterats ovan. Dock fokuserar det hela primärt på att redogöra för hur mycket som man önskar att spela för – snarare än att sätta gränser för hur man ska spela. Denna budget skall man förhålla sig till oavsett om man för närvarande vinner eller förlorar pengar. Genom att göra det kommer man träna på att frikoppla sig från spelandet när man väl uppnått en fördefinierad summa.
  • Nyttja de verktyg som erbjuds: Idag existerar det ett brett utbud av användbara och användarvänliga verktyg vilka kan tillämpas vid spel om pengar. Flera av dessa erbjuder möjligheten till att exempelvis bli påmind om man spelat för mycket eller om man överskridit gränsen för hur mycket pengar som man skall få möjligheten att sätta in. Det smarta med det hela är att verktygen i fråga vanligtvis finns integrerade i den spelplattform som man för närvarande spelar hos.
  • Finansiera aldrig spel med snabblån: Det bör vara ganska uppenbart att man aldrig ska ansöka om blancolån som ett led i att kunna finansiera sitt spelande. Dock är det förvånansvärt många individer vilka gör valet att ansöka om blancolån (lån utan säkerhet) för att kunna finansiera det hela. Det hela kommer i de flesta fall leda till en ekonomisk härdsmälta som man får ytterst svårt att repa sig ifrån!
  • Nyttja Spelpaus: Ett av de effektivaste sätten att få kontroll över sitt spelande är att välja att stänga av sig via Spelpaus. Det hela kräver dock att spelsidan i fråga lyder under den svenska licensen. För de spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen kommer man i stället behöva söka alternativa väga för att porta sig från möjligheten till att spela om pengar.

Slutsats

Om du upplever att spelandet börjar gå över styr eller påverkar dina relationer och ekonomi på ett negativt sätt kan du löpa risk för att utveckla en form av spelberoende. Mår man på något sätt dåligt över att tänka på spel eller i samband med att man spelar om pengar kan det hela vara en signal på att man bör söka professionell hjälp.

Idag finns det även en rad statligt finansierade organisationer vilka jobbar ideellt för att hjälpa individer med spelproblem att komma underfund med det hela. Man kan dock även välja att etablera kontakt med sin lokala vårdcentral där man kommer få motta nyttiga tips och råd om hur man går tillväga för att behandla problematiken.

Det måste dock understrykas att den största ansvaret vilar på individens axlar. Detta innebär således att man verkligen måste har vilja att bli hjälpt eftersom ingen annan kan tvinga en till att undergå det hela!

Adam Jansson
Adam Jansson

Svensk. Älskar spel. Brinner för att hjälpa personer med spelmissbruk. Mycket aktiv på Twitter. Twittrar mångt och mycket om allt mellan himmel och jord. Bor på Söder. Älskar Hammarby IF. Spela lagom.

Articles: 13