Så funkar Gamblock

Gamblock

Gamblock är en applikation som både tenderar att prisas och kritiseras beroende på sammanhang. Det hela bygger på en form av artificiell intelligens med förmågan att skanna varje webbplats som individen i fråga besöker.

Applikationen tillämpar en rad olika delar för att kontrollera och utvärdera huruvida innehållet som återspeglas kan på ett eller annat sätt (text, annonser, video m.fl.) kan komma att relateras till spel om pengar.

Det hela sker förhållandevis omgående där applikationen antingen bedömer webbplatsen som säker eller visar ett meddelande om att den blockerat åtkomst till det hela i och med att man bedömt att innehållet kan relateras till spel om pengar.

I likhet med andra tjänster använder sig ej Gamblock av en databas för att lagra de webbplatser som applikationen valt att spärra. I stället kommer den att upprepa samma process för varje gång som man väljer att förflytta sig till den valda källan.

Varför ska man välja just Gamblock?

Den främsta anledningen till att välja Gamblock är det faktum att den artificiella intelligensen skyr inga medel när det kommer till blockeringen av webbplats(er) vilka kan misstänkas erbjuda möjligheten till spel om pengar.

Gamblock hemsida screenshot

Applikationens algoritm baseras heller ej på en databas (som redan nämnts) utan här skannar Gamblock varje enskild URL på nytt – oavsett hur många gånger man tidigare besökt webbplatsen i fråga!

Det hela innebär att man inte kommer kunna besöka några webbplatser vilka på något sätt bedöms erbjuda möjligheten till spel om pengar. Det faktum att innehållet blockeras direkt – oavsett hur legitimt webbplatsen i fråga anse vara är något som även varit föremål för en del kritik.

Dock måste man sett till helhetsbilden och den verkliga nyttan med Gamblock. Detta innebär i sin tur att man får offra en del av den valfrihet man har som ett led i att komma underfund med den underliggande problemet!

Gamblock lämpar sig således för alla de vilka verkligen behöver få stöd och hjälp med att porta sig från varje specifik webbplats som kan tänkas på ett eller annat sätt erbjuda möjligheten till spel om pengar.

För och nackdelar med Gamblock

För att bredda din förståelse ytterligare när det kommer till Gamblock – samtidigt som vi förblir både objektiva och opartiska inom ämnet kommer vi härnäst att fokusera på att redogöra för de främsta för- och nackdelar gällande tjänsten i fråga.

Fördelar

  • Du får möjligheten att använda Gamblock på flera olika enheter utan att behöva begränsa dig nämnvärt.
  • Du får ett starkt grundskydd vilken är nästan omöjligt att kringgå i och med den smarta artificiella intelligensen som det hela bygger på.
  • Gamblock blockar betydligt fler spelbolag än Spelpaus.se.
  • Du får möjligheten att nyttja tjänsten omgående efter att du installerat applikationen utan att behöva vänta på aktivering.
  • Du får ta del av en förhållandevis lätthanterlig och användarvänlig tjänst som skyr inga medel när det kommer till spel om pengar.

Nackdelar

  • Du kan få problem med vissa sökningar där exempelvis ”spel” kommer resultera i att du blockeras från möjligheten till att komma åt de sökresultat som genererats.
  • Du blir föremål för en förhållandevis långsam kundsupport som tar sin tid på att besvara dina frågeställningar.
  • Du kan komma att uppleva oförutsedda problem med portabla enheter som inte alltid är enkla att identifiera och komma underfund med.
  • Du kan även komma att porta dig från helt legitima webbplatser som du besöker om dessa ”råkar” innehålla spelrelaterad reklam.

Slutsats

Gamblock är en tjänst som anses vara ganska dyr i jämförelse med de närmaste konkurrenterna vilka återspeglas på marknaden för närvarande. Till skillnad från andra likvärdiga tjänster bygger det hela ej på en databas.

I stället förlitar man sig på den artificiella intelligensen, något som i sin tur innebär att man kan komma att blockera sig från att besöka helt legitima platser om tjänsten bedömer det hela vara på något sätt vara relaterat till spel om pengar.

Ett konkret exempel på det hela är att man i många fall kan förhindras från att besöka webbplatser relaterade till dataspel eftersom den artificiella intelligensen bedömer att förekomsten av ordet ”spel” vittnar om en webbplats som tillhandahåller möjligheten till spel om pengar!


Det sistnämnda innebär att tjänsten i fråga kommit att bli föremål för en del kritik i och med att användarna fått finna sig i att förbjuda från att komma åt helt legitima webbplatser – något som knappast bidragit till att tjänsten kommit att öka i popularitet!

Vanliga frågor om Gamblock

Är det möjligt att prova Gamblock kostnadsfritt under en testperiod?

För närvarande erbjuder utvecklaren bakom Gamblock möjligheten till att prova tjänsten kostnadsfritt under en specifik period. I stället måste man betala för tjänsten direkt för att överhuvudtaget kunna använda det hela via sin enhet.

Hur mycket kostar Gamblock egentligen?

Det pris som man får betala för Gamblock baseras på en rad olika faktorer. Förutom de fördefinierade planer vilka för närvarande erbjuds grundas det hela även på den period som man önskar att licensen ska gälla under – inkluderat den typ av support man önskar få ta del av.

Vilka webbplatser kan man blockera med Gamblock?

Det som skiljer Gamblock från andra tjänster som BetBlocker eller Gamban är att det ej bygger på en databas utan grundas främst på den artificiella intelligensen. Med det skrivet kommer alla iGaming-relaterade webbplatser att blockeras – där även legitima webbplatsen kan komma att inkluderas – om Gamblock bedömer att det hela kan på något sätt vara relaterat till spel om pengar.

Adam Jansson
Adam Jansson

Svensk. Älskar spel. Brinner för att hjälpa personer med spelmissbruk. Mycket aktiv på Twitter. Twittrar mångt och mycket om allt mellan himmel och jord. Bor på Söder. Älskar Hammarby IF. Spela lagom.

Articles: 13